Anasayfa » Kümelenme Nedir?

Kümelenme, ulusal ve bölgesel rekabetçiliği arttıran bir yaklaşımdır. Kümelenme odaklı bir yaklaşım rekabet açısından çok önemli olan dışsallıklara vurgu yapar; firmaların birbirleriyle ve kamu, akademi, araştırma ve destekleyici kurumlar ile karşılıklı ilişkilerine ve oluşturdukları ağ yapılarına dikkat çeker. Kümelenme sürecinde gelişen karşılıklı ilişkiler, öğrenme ve dışsallıkların üretkenlik artışı üzerindeki etkisi, firmaların münferiden sağlayabileceği etkiden çok daha fazladır.

Bu kapsamda, Kümelenme Destek Programı; kümeyi bir “olgu” olarak kabul etmekte, kümeye kısıtlayıcı bir tanım getirmekten bilinçli olarak kaçınmaktadır. Bu itibarla, Kümelenme Destek Programının hedefi, bir olgu olan “kümeleri” değil, “kümelenme sürecini” desteklemektir. Bunun yanında, kümelenme sürecine katılan aktörlerin bir bütün içerisinde nasıl bir rol aldıkları, dolayısıyla belirli bir iktisadi değerin oluşmasına nasıl katkı sağladıkları önem taşımaktadır.

Söz konusu aktörler arasındaki ilişkiler ağının doğal bir süreç içerisinde oluşması beklenmekle birlikte, bu aktörlerin meydana getireceği iktisadi değerin en yüksek seviyeye çıkarılması aynı doğallık ve seyirde gelişmemektedir. Bu yüzden, bu sürecin sistematik ve organize bir yaklaşım içerisinde yürütülmesi ve iktisadi değerin azamileştirilmesi kümelenme destek programının en önemli hedefidir.

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI © 2013 • Her Hakkı Saklıdır