Kümelenme Destek Programı Projesi kapsamında gerçekleştirilen saha analiz çalışmalarında katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Kümelenme Destek Programı Projesi kapsamında, aşağıdan yukarı bir yaklaşımla yerelin ihtiyaç ve kabiliyetlerinin ölçülebilmesi için Aralık 2010 ve Ocak 2011 tarihleri arasında 17 ili kapsayan (Ankara, Adana-Mersin-Gaziantep, İzmir, Eskişehir-Bilecik-Kütahya, Konya-Niğde-Nevşehir, Bursa, Kocaeli, Denizli-Muğla, Samsun, Trabzon, Tekirdağ) toplantılarda 300’den fazla kişinin katılımıyla saha analiz toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca, 100'den fazla kişi ile yarı yapısal mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışma ve araştırmalar analiz edilerek Kümelenme Destek Programı hazırlanmıştır. Söz konusu toplantılara katılım sağlayarak çalışmaları destekleyen katılımcılara sundukları katkılardan dolayı teşekkürü borç biliriz.

Saha analiz toplantısı katılımcı listesi için tıklayınız.
Yarı Yapısal Mülakatlar katılımcı listesi için tıklayınız.
SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI © 2013 • Her Hakkı Saklıdır