REKABETÇİLİK
Rekabetçilik, yeni ekonomide ülkelerin refah düzeyini belirleyen, üretimde ve sosyal refahta artışlar sağlayan en önemli faktördür. Türk sanayisinin verimliliğini yükseltmek ve böylece rekabet gücünü artırmak amacıyla kümelenme birliktelikleri desteklenecektir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Kümelenme destek programının stratejik tasarımı sürdürülebilirlik ve rekabetçilik ekseninde geliştirilmiştir. Bu bakımdan, yalnızca rekabetçi değil aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısı hedeflenmektedir.
YENİLİKÇİLİK
Sürdürülebilir rekabet gücünün en önemli göstergesi yenilikçiliktir. Türk sanayisinin katma değer oluşturacak değişim ve yenilikleri gerçekleştirmesi vizyonu ile kümelenme birlikteliklerinin yenilikçilik faaliyetleri desteklenecektir.
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ
Rekabet gücünün artırılması ve ülke kalkınmasının sürdürülebilmesi için Türk sanayisinin dinamizmine uygun nitelikli iş gücü yetiştirilmesi gerekmektedir.
SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI © 2013 • Her Hakkı Saklıdır